Brandveiligheid

Uw gebouw brandveilig

In Nederland worden hoge eisen gesteld op het gebied van brandveiligheid in scholen, kantoren, bedrijfsruimten en woningen.  Als eigenaar of gebruiker van een gebouw draagt u verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personeel, mede gebruikers, leerlingen, kinderen en overige bezoekers.Bugter Bouwadvies is gespecialiseerd in het beoordelen van de brandveiligheidssituatie in uw gebouw.  Wij kunnen u aangeven welke stappen nodig zijn om het gebouw brandveilig te krijgen.

Op onze website www.BB-ontruimingsplan.nl vindt u uitgebreide informatie.

Ontruimingsplan en ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplan
Het opstellen van een ontruimingsplan is geen eenvoudige zaak. De plaatselijke brandweer zal u daarom meestal adviseren om dit door een deskundige instantie te laten uitvoeren.

Ontruimingsplattegrond
Ontruimingsplattegronden zijn overzichtelijke plattegrondtekeningen die als hulpmiddel dienen bij de ontvluchting van het gebouw. Dankzij de ontruimingsplattegronden weet u waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw.

Gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning (vergunning brandveilig gebruik)  is in veel gevallen vereist. Bijvoorbeeld wanneer en meer dan 50 personen gelijktijdig in een gebouw aanwezig zijn.

Aanvraag gebruiksvergunning
Het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is geen eenvoudige zaak. De randvoorwaarden zijn vastgelegd in het bouwbesluit 2012. Voor de aanvraag zijn tekeningen met brandveiligheidsvoorzieningen en een aantal specifieke gegevens vereist. De plaatselijke brandweer zal u daarom meestal adviseren om dit door een deskundige instantie te laten uitvoeren. Bugter Bouwadvies kan dit hele traject voor u verzorgen.

Meest recente berichten