Bouwen van ontwerp tot oplevering

Ontwerptraject

Schetsplan en haalbaarheidsonderzoek
Wij onderzoeken of uw bouwwensen technisch én financieel haalbaar zijn.

 • Inventariseren van uw wensen.  (programma van eisen)
 • schetsontwerp maken.
 • toetsen plan aan het bestemmingsplan.
 • het aanvragen van een voorlopig toetsingsadvies bij de gemeente.
 • subsidiemogelijkheden  bekijken.
 • kostenraming maken.

Bouwtekening en bouwvoorbereiding
Wij zorgen voor het verkrijgen van de bouwvergunning.

 • Het schetsplan wordt uitgewerkt tot een definitief plan;
 • bouwtekening maken,
 • toetsing van het definitieve bouwplan aan het bouwbesluit.
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • aanvraag eventuele subsidies.
 • Begeleiding en overleg met gemeentelijke instantie

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunning-check en klik op hier.

Prijs- en contractvorming

Bestekfase

 • Bestektekeningen uitwerken.
 • bestek opstellen.
 • begroting opstellen.
 • aannemers selecteren en offertes opvragen.
 • toetsing offertes en opdrachtverlening .
 • contractovereenkomst maken.

Uitvoering

Werktekeningen
De bestektekeningen worden verder uitgewerkt tot werktekeningen voor de uitvoering.

Bouwbegeleiding en toezicht
Tijdens de uitvoering kunnen wij toezicht houden op de bouw.

 • Bewaken van kwaliteit van de uitvoering.
 • Controleren van werktekeningen.
 • afwijkingen signaleren en actie ondernemen,
 • besprekingen voeren.
 • eindoplevering verzorgen.

Directievoering
Tijdens de uitvoering kunt u zich laten vertegenwoordigen door Bugter Bouwadvies. Wij zorgen ervoor dat uw project wordt gebouwd zoals is vastgesteld in werkomschrijving, bestek en tekeningen. Tevens zijn wij namens u aanspreekpunt voor alle partijen.

Onderstaande taken worden door ons uitgevoerd:

 • werkzaamheden van diverse partijen coördineren en afstemmen,
 • vergaderingen organiseren en notuleren,
 • afspraken van partijen bewaken en zorgen voor naleving,
 • afwijkingen signaleren en actie ondernemen,
 • meer- en minderwerk beoordelen,
 • controleren van facturen en verzorgen van eindafrekeningen
 • leidinggeven aan bouwtoezicht of uitvoerder.
 • zorg dragen voor de oplevering.

Meest recente berichten