Overige diensten

Overige diensten 

Tekenwerk
Bugter Bouwadvies kan u van dienst zijn bij het inmeten en uittekenen van bestaande gebouwen of het digitaliseren van oude tekeningen.

CAD tekenprogramma
Wij beschikken over moderne CAD software voor het tekenwerk.  Uitwisseling van digitale gegevens met andere CAD-pakketten bijna altijd mogelijk.

Inmeten
Bugter Bouwadvies beschikt over ruime ervaring met het inmeten en inventariseren van bestaande situaties: het actualiseren van uw eigen tekeningen of het opnieuw opzetten hiervan. Naast het tekenwerk omvat dit tevens de opname en verwerking van ruimte- en gebruikersgegevens voor het facility management. Wij kunnen u behulpzaam zijn met een gedegen advies over de meest efficiënte aanpak afgestemd op uw wensen en eisen.

Berekening oppervlakte (NEN 2580)
Beheerders en gebruikers van vastgoed hebben behoefte aan nauwkeurige en actuele gegevens van hun vastgoed. De oppervlakte en inhoud spelen bij huur, koop en verkoop een belangrijke rol. Door bij berekeningen gebruik te maken van de norm NEN 2580 worden objectieve meetgegevens verkregen. Bugter Bouwadvies berekent de vloeroppervlakte van vastgoed conform de norm NEN 2580. U krijgt inzicht in het bruto, netto en verhuurbaar/verkoopbaar vloeroppervlak.

Calculatie
Wij kunnen een begroting van uw bouwkosten maken. Dit kan een globale kostenraming zijn, maar ook een begroting waarin we uitgaan van offertes die we opvragen bij aannemers, onderaannemers, installateurs of leveranciers Afhankelijk van uw wensen maken we een duidelijk overzicht van de totale kosten.

Constructieadvies
Voor de meeste constructies kunnen wij u van advies dienen. Bij gecompliceerde constructievraagstukken hebben wij goede contacten met vakkundige constructieadviesbureaus.

Installatieadvies
Voor de meeste installaties kunnen wij u van advies dienen. Bij gecompliceerde constructievraagstukken hebben wij goede contacten met vakkundige Installatie adviesbureaus.

Interieur

 

Meest recente berichten